Ustawa o podatku od towarów i usług VAT

Ustawa o finansach publicznych

Ustawa o rachunkowości

Ordynacja podatkowa

Kodeks Postępowania Karnego