Kodeks Cywilny

Ustawa definiuje m.in:

  • zdolność prawną i zdolność do czynności cywilnoprawnych
  • miejsce zamieszkania
  • osoby prawne
  • mienie i prawo własności
  • czynności prawne
  • pełnomocnictwo

Ściągnij tekst jednolity ustawy – Kodeks Cywilny w formacie PDF

Wypowiesz się ?

2 Komentarze.

Napisz komenatrz