Kodeks Karny

Ustawa definiuje m.in:

  • zasady odpowiedzialności karnej
  • formy popełnienia przestępstwa
  • wyłączenie odpowiedzialności karnej
  • środki karne
  • łączenie kar i środków karnych
  • przedawnienie

Ściągnij tekst jednolity ustawy – Kodeks Karny w formacie PDF

Napisz komenatrz