Kodeks Postępowania Karnego

Ustawa definiuje m.in:

  • postępowanie w sprawach karnych
  • skład sądu
  • wyłączenie sędziego
  • strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel publiczny, oskarżyciel
  • pokrzywdzony
  • procedura postępowania

Ściągnij tekst jednolity ustawy – Kodeks Postępowania Karnego w formacie PDF

Napisz komenatrz