Kodeks pracy

Ustawa definiuje m.in:

  • prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców
  • podstawowe zasady prawa pracy
  • nadzór i przestrzeganie prawa pracy
  • umowę o pracę
  • rozwiązanie umowy o pracę
  • wypowiedzenie

Ściągnij tekst jednolity ustawy – Kodeks Pracy w formacie PDF

Napisz komenatrz