Kodeks Wykroczeń

Ustawa definiuje m.in:

  • zasady odpowiedzialności
  • kary, środki karne, zasady ich wymiaru
  • warunki zawieszenia wykonywania kary aresztu
  • przedawnienie
  • wykroczenie przeciwko instytucjom państwowym
  • wykroczenie przeciwko zdrowiu

Ściągnij tekst jednolity ustawy – Kodeks Wykroczeń w formacie PDF

Napisz komenatrz