Ordynacja podatkowa

Ustawa definiuje m.in:

  • wszystkie informacje podatkowe i wynikające z nich obowiązki
  • zobowiązania podatkowe
  • postępowanie podatkowe oraz postępowanie w przypadku kontroli lub też czynności sprawdzających
  • obowiązki urzędników urzędu skarbowego
  • tajemnicę skarbową
  • obszar stosowania przepisów ordynacji podatkowej

Ściągnij tekst jednolity ustawy – Ordynacja podatkowa w formacie PDF

Napisz komenatrz