Tag Archives: ustawa o emeryturach i rentach

Emerytury i Renty

Ustawa definiuje m.in:

  • warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń
  • zasady ustalania wysokości świadczeń
  • zasady i tryb wypłaty świadczeń oraz ich przyznawania
  • podstawę wymiaru emrytur i renty

Ściągnij tekst jednolity ustawy – Emerytury i Renty w formacie PDF