Tag Archives: ustawa o wyborze wójta

Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta

Ustawa definiuje m.in:

  • zasady u tryb bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza oraz prezydenta
  • zgłaszanie i rejestrację kandydatów
  • sposób głosowania i ustalania wyników wyborów
  • kampanię wyborczą oraz sposób finansowania wyborów
  • wygaśnięcie mandatu wójta
  • przepisy karne

Ściągnij tekst jednolity ustawy – Bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta w formacie PDF