Ustawa o finansach publicznych

Ustawa definiuje m.in:

  • zasady działania oraz zakres prowadzenia jednostek budżetowych oraz samorządowych
  • zasadę funkcjonowania i finansowania sektora finansów publicznych
  • dług publiczny oraz sposób jego zarządzaniem
  • opracowanie prognoz finansowych
  • zasady gospodarowania środkami finansowymi pozyskanymi z Unii Europejskiej
  • zasady funkcjonowania i obowiązki Ministerstwa Finansów

Ściągnij tekst jednolity ustawy -o Rachunkowości w formacie PDF

Napisz komenatrz