Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych

Ustawa definiuje m.in:

  • opodatkowanie podatkiem dochowdowym osób prawnych
  • opodatkowanie spółek kapitałowych
  • koszty uzyskania przychodu
  • zwolnienia przedmiotowe
  • opodatkowanie stron umowy leasingu
  • podstawa opodatkowania i wysokość podatku

Ściągnij tekst jednolity ustawy – Podatek Dochodowy od Osób Prawnych w formacie PDF

Napisz komenatrz