Ustawa o rachunkowości

Ustawa definiuje m.in:

  • sprawozdania finansowe
  • tryb prowadzenia i rozliczania ksiąg rachunkowych
  • ewidencjonowanie kosztów oraz przychodów
  • księgi rachunkowe oraz ich prowadzenie
  • sposób łączenia się spółek i podmiotów gospodarczych
  • odpowiedzialność karną

Ściągnij tekst jednolity ustawy -o Rachunkowości w formacie PDF

Napisz komenatrz